Jak eLiver.pl pomaga dzieciom?

eLiver.pl to sklep charytatywny mający na celu wzmocnienie celów statutowych

Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom LIVER, czyli finansowa pomoc

w zakupie leków poprzez sprzedaż przedmiotów znajdujących się w sklepie.

Leki mają z kolei na celu ratowanie życia i zdrowia chorych dzieci, głównie tych z chorą wątrobą.

Więcej informacji o tym jak pomóc naszym Podopiecznym znajdziesz na naszej stronie: TUTAJ